Altair Compose 2023 Yeni Özellikler

Yüksek seviye, matris tabanlı bir sayısal hesaplama dili ve geliştirme ortamı olan Altair Compose 2023 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler.

Ücretsiz Personal Edition (İş veya hobi amaçlı kullanım | Lisans süresi 1 yıl )
Standart Edition – Ücretsiz indirin ve deneyin
Ücretsiz Öğrenci Versiyonu (tüm özellikler açıktır)

Kütüphane Oluşturucu (Library Creator)

Kütüphane Oluşturucu, uzantıları oluşturmaya, değiştirmeye ve şifrelemeye yardımcı olan bir GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) yardımcı program aracıdır. Açmak için File Utilities şeridinden Library Creator seçin.

Kütüphane Oluşturucu, bir Plugin.xml, loader.oml, unload.oml ve uzantı olarak kullanılan organize klasörler oluşturmak için Temel Bilgi (Basic Info) ve İsteğe Bağlı Dosyalar (Optional Files) girmek için sekmelere sahiptir.

İşlevler şunları içerir:

 • Temel bilgi ve/veya İsteğe bağlı seçerek sıfırdan bir uzantı oluşturun.
 • Temel bilgi ve/veya İsteğe bağlı seçerek sıfırdan bir uzantı oluşturun ve şifreleyin.
 • Mevcut bir uzantıyı yükleyin, değiştirin ve şifreleyin.
 • Mevcut bir uzantıyı yükleyin ve şifreleyin.
 • Python dosyalarının şifrelenmesi şu anda desteklenmemektedir.

CAE READER 3D kütüphanesi

CAE Sonuç dosyalarından kompozit katmanların sonuç bilgilerini okuyabilmektedir. getlayername3d, getlayerindex3d, getlayerslist3d komutları, model bilgileriyle birlikte sonuç dosyasından kompozit katman meta verilerini çıkarmak için kullanılır.

CAE READER kütüphanesi

Altair Compose® 2023 artık zaman kanalı değerleri requests/Components için aynı olmasa bile verilerin okunmasını destekliyor. Kullanıcılar caereaderoptions‘ı kullanabilir ve ‘validatetime‘ özelliğini true/false olarak ayarlayabilir.

 • true’ olarak ayarlanırsa, zaman kanalı değerlerinin aynı olmadığı doğrulanacaktır. Bu varsayılan davranıştır.
 • ‘false’ olarak ayarlanırsa, zaman kanalı bilgilerini doğrulamaz ve sonuç olmadığında sonucu NaN ile çıkarır.

MQTT İletişim Kütüphanesi

MQTT Kütüphanesi, MQTT protokolünü kullanarak Altair Compose® ile cihazlarınız arasında İnternet üzerinden iletişim kurar. MQTT, bir yayıncıdan farklı abonelere otomatik mesajlaşma sağlayan Abone ol/yayınla modeline dayanan bir tür hafif IoT mesajlaşma Protokolüdür. Yayınla/Abone ol, birbirlerinin varlığından haberdar olmayan cihazlar arasında bilgi alışverişi yapar. Broker olarak adlandırılan üçüncü bir üye, yayıncı ve abone arasında bir bağlantı görevi görür. Yayıncı/Abonenin yalnızca gelen tüm mesajları filtreleyip dağıtan ve düzgün bir şekilde teslim edilmelerini sağlayan aracıyı bilmesi gerekir. Mesaj almak veya göndermek için, yayıncı ve abone önce MQTT broker ile bağlantı kurmalıdır.

Kütüphane aşağıdaki komutları içerir:

mqttclient: MQTT broker bağlanın
mqttpublish: MQTT broker ‘a bir konu mesajı yayınlama
mqttsubscribe: Bir konuya abone olun ve MQTT broker dan mesaj alın.
mqttunsubscribe: MQTT broker dan zaten abone olunan bir konunun aboneliğini iptal edin.
Yardımcı fonksiyonlar: mqttclientinfo, mqttdestroy, mqttreconnect, mqttdisconnect

Compose Console/Batch modlarında Plot/GUI

Altair Compose 2023’ten itibaren görselleştirme “Console” ve “Batch” modlarında desteklenmektedir. Çizdirme ve görselleştirme ‘-withgui’ argümanı ile örneklendirilebilir.

Console mode: compose_console.bat -withgui -continue -f BodeNyquistPlot.oml

Batch mode: (Not: bunun için bir grafik kartı gerekir) compose_Batch.bat -withgui  -f BodeNyquistPlot.oml

Yeni Grafik Türleri

Genişletilmiş 2D grafik paketi, hesaplamalarınızdan ve verilerinizden daha anlamlı içgörüler sağlar.

boxplot, bubblechart, triplot, trimesh, trisurf, pareto plot

GUI Widget ve Callbacks için genişletilmiş destek

Compose, herhangi bir kapsamlı kodu kullanıcı dostu, işaretle ve tıkla uygulamasına dönüştürmek için kullanabileceğiniz çok sayıda grafik bileşeni (widget) sağlar. Compose 2023‘te yeni grafik araçları uitoolbar, uipushtool, uisearchbox, uispinbox desteklenmektedir.

Yeni etkileşimli fare ve/veya tuş vuruşu geri çağrıları artık desteklenmektedir.

 • Fare ile basma: windowbuttondownfcn, windowbuttonmotionfcn, windowbuttonupfcn, Windowscrollwheelfcn
 • Tuş vuruşu ile: keyreleasefcn, windowkeypressfcn, windowkeyreleasefcn

Python ve OML Köprü Eşlemesi

Kullanıcılar artık OML Python Bridge komutlarını kullanarak OML (Open Matrix Language) tablo sınıfını pandas DataFrame ile eşleştirebilir. Ayrıca, herhangi bir python nesne sınıfı artık OML nesne sınıfına eşlenebilir.

Sinyal İşleme

Yeni fonksiyonlar ve geliştirmeler:

 • filtre2: 2D FIR filtreleme gerçekleştirir.
 • findpeaks: Tepe noktalarını bulmak için örnekleme frekansını ve zamanı giriş argümanları olarak kabul eder.
 • pwelch: Power spektral yoğunluğunu hesaplamak için bir argüman olarak ‘spectrum type’ desteklemektedir.
 • Geçerli seçenekler ‘PSD’ veya ‘power’dır.

Tablo

Yeni tablo fonksiyonları desteklenmektedir:

 • table2array: Sayısal olmayan veri tablosunu diziye dönüştürür.
 • table2cell, table2struct, struct2table, cell2table