Altair Compose 2023.1 Yeni Özellikler

Matris tabanlı ileri seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı Altair Compose 2023.1 versiyonu, iletişim protokollerinde desteklenen kütüphaneleri genişleten, mevcut yetenekleri ve kullanıcı deneyimini geliştiren yeni özellikler ve geliştirmelere sahiptir.

Altair Compose® 2023.1 versiyonunu Standart Edition, Academic Edition ve Personel Edition olarak indirebilirsiniz.

İletişim Kütüphanesi

İletişim kütüphanesinin (Communication Library) bir parçası olarak, artık Altair Compose‘da RestAPI, TCP/IP, UDP protokolleri desteklenmektedir.

RestAPI

REST (Representational State Transfer), web tabanlı bir ortamda istemci ve sunucu arasındaki iletişim için ağa bağlı uygulamalar tasarlamaya yönelik bir mimari stildir.

REST API’ları, istemcilerin standart HTTP yöntemleri – GET, POST, PATCH, PUT ve DELETE – kullanarak webread, webwrite, weboptions gibi kolay kullanımlı OML (Open Matrix Language) komutları aracılığıyla sunucu tarafıyla etkileşimde bulunmalarını sağlar.

Kütüphane aşağıdaki komutları içerir.

 • webread – Web hizmetinin URL’sinden içeriği okur.
 • webwrite – Belirtilen web hizmetinin URL’sine içerik yazar.
 • weboptions – URL’den okuma ve yazma için belirli yapılandırma seçenekleri ayarlamak için çeşitli seçenekleri içerir.

TCP/IP & UDP

TCP/IP ve UDP gibi ağ protokolleri artık Okuma (read), Yazma (write) işlemleri ile istemci ve sunucu uygulamaları oluşturmak için desteklenmektedir.

Desteklenen komutlar:

 • tcpclient – Bir TCP istemci nesnesi oluşturur
 • tcpserver – Bir TCP sunucu nesnesi oluşturur
 • udpport – UDP protokolü üzerinden iletişim kurmak için bir UDP bağlantı noktası (port) açar.

JSON kütüphanesi

Altair Compose‘daki JSON kütüphanesi, JSON verilerini OML veri türlerine kodlamak ve çözmek için işlevler sağlar.

 • jsonencode: Veriyi JavaScript Object Notation (JSON) formatında bir dizeye kodlar.
 • jsondecode: JavaScript Object Notation (JSON) formatındaki bir dizeyi OML nesnesine çözümler.
JSON’un OML veri tipleri ile eşlenmesini açıklayan tablo

Geliştirmeler

Plot Asistanı

Altair Compose 2023.1 versiyonundan itibaren, kullanıcılar alt plotlar için plot asistanını kullanabilir ve ayrıca plotlar arasında bağlantı eksenleri özelliğini belirleyebilir.

Yeni alt grafik özelliklerinin yanı sıra, artık Çizim komutları penceresi, dahili oml komutlarını tanımlamak için renk kodu gibi bildirimsel özellikler getiren düzenleyici ile tutarlı hale getirilmiştir.

Sinyal İşleme

Sinyal işleme fonksiyonları için yeni komutlar eklendi.

İstatiksel Analiz

Ampirik Dağılım grafiği artık cdfplot kullanılarak desteklenmektedir.

 • pdist – Bir matrisin satırları arasındaki uzaklıkları hesaplar.
 • pdist2 – İki matrisin satırları arasındaki uzaklıkları hesaplar.
 • center – Sıfır ortalama veya ortalanmış değerleri hesaplar.

Altair PSIM

Altair PSIM simülasyonlarını hem Eşzamanlı hem de Eşzamansız olarak çalıştırabilme özelliğinin yanı sıra, 2023.1’den itibaren kullanıcılar HyperSpice ve LT Spice modellerini çalıştırmak için OML komutlarından yararlanabilirler.

 • PsimSimulate_Hyperspice
 • PsimSimulate_LTSpice

Altair PSIM Şematik dosya oluşturma (CREATE), okuma (READ) , yazma (WRITE) işlemleri için OML komutları artık desteklenmektedir.

 • PsimCreateNewElement
 • PsimFileClose
 • PsimFileOpen
 • PsimFileSave
 • PsimGetElementList
 • PsimSetElmValue

GUI widget’ları ve Özellikleri

OML, uitable nesnelerini içeren widget’lar oluşturmak için kapsamlı bir desteğe sahiptir. 2023.1’den itibaren kullanıcılar uitable nesnesini kullanarak;

– Hücre widget’larına simgeler/görüntüler ekleyin.
– Tüm sütunun hangi biçime sahip olacağını belirtmek için ‘columnformat‘ özelliği.
             char – veri tipi, sola yaslanmış
             logical – veri türü, onay kutuları için ortaya yaslanmış
             numeric – veri tipi, sağa yaslanmış
             cell – veri tipi, hücre tarafından belirtilen öğeleri içeren açılır menüler
– ‘headerformat‘ özelliği tüm sütunun hangi biçime sahip olacağını belirtir.
             char – veri tipi, sola yaslanmış
             logical – veri türü, onay kutuları için ortaya yaslanmış
             numeric – veri tipi, sağa yaslanmış
– ‘showgrid‘ – uitable nesnesi için ızgara belirtmek için.

CAE Reader

Düzenli ifade araması artık CAE Reader yardımcı programında Requests, Components ve Time Steps için desteklenmektedir.

Düzenli ifadeleri * veya Match Case gibi joker karakterlerle kullanabilirsiniz.

Kendi kendine e-öğrenme (e-learning), Topluluk forumu (Community Forum) ve Altair Exchange bağlantıları File > Help bölümüne eklendi.

Kaynaklara hızlı erişim

Altair Compose ile ilgili taleplerinizi iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.