Altair EDEM 2023.1 Yeni Özellikler

Altair EDEM 2023.1, birçok heyecan verici yeni özellik ve geliştirme ile yayınlanmıştır. Bu versiyonun merkezinde, kullanıcıların simülasyonun kütle akışını yeniden kullanarak birden fazla senaryo çalıştırmak için simülasyonu bölmelerine olanak tanıyan Recorded Factories biçimindeki gelişmiş analiz yer almaktadır. Bu, birden fazla tasarım konfigürasyonunu analiz etme süresini önemli ölçüde azaltacak ve malzeme işleme uygulamaları için simülasyon boyutunu ve hesaplama süresini düşürecektir.

Altair EDEM 2023.1 versiyonunu Altair ONE Marketplace‘den indirebilirsiniz.

Buna ek olarak, parçacık bazlı macun malzemesi için yeni model olan ‘Hidrodinamik Yağlama Modeli’ (Hydrodynamic Lubrication Model) ile çığır açan yeni fizikler eklendi. Bu özellik tamamen Altair® EDEM™‘e özgüdür ve Ayrık Eleman Modellemesini proses üretimi için yeni zirvelere taşıyacaktır.

Diğer geliştirmeler arasında Süreklilik Analizi (Continuum Analysis) için yeni yetenekler ve yeni Runtime Image Generation özelliği ile disk alanını önemli ölçüde azaltma yeteneği yer alıyor.

Altair® EDEM™ 2023.1 versiyonunda öne çıkan bazı önemli ayrıntılar!

Parçacık Akışlarını Kaydedin ve Yeniden Kullanın

Malzemelerin bir birim operasyondan diğerine taşınmasını içeren birçok süreç, gerekli tasarım yinelemelerinin sayısı için çalıştırılması oldukça zaman isteyen büyük simülasyonlar içerir.

Recorded Factories özelliği, kullanıcıların her seferinde simülasyonun tamamını çalıştırmak yerine simülasyonun kütle akışını yeniden kullanarak birden fazla senaryoyu çalıştırmak için simülasyonu bölmelerine olanak tanır. Kullanıcılar için bu, büyük simülasyon hızı geliştirmeleri ve birden fazla tasarım konfigürasyonunun analizinde önemli zaman tasarrufu anlamına gelir. Bu da optimum tasarımın çok daha hızlı bulunmasını sağlar.

Buna ek olarak, simüle edilen malzeme akışının karmaşıklığına rağmen simülasyon boyutu ve hesaplama süresi önemli ölçüde azaltılabilir.

Örnek olarak, mineral işleme uygulaması için taşıma konveyör bandına malzeme boşaltan bir burgulu konveyörü optimize etmek için birkaç tasarım yinelemesi simüle edilir. Bu yeni özelliği kullanarak, kullanıcı artık boşaltma kısmını bir kez simüle edebilir ve simülasyon çabasını yeni tasarımlara odaklayabilir. Bu, bu örnek için 20 tasarım yinelemesi üzerinden toplam hesaplama süresinde %50’lik bir azalmayı temsil etmektedir.

Süreklilik Analizi Geliştirmeleri

Parçacık tabanlı verilere uygulanan süreklilik teorisi, verileri ayıklamak ve görselleştirmek için güçlü bir yol oluşturur. Mühendisler, temel parçacık davranışlarına zamansal ve uzamsal ortalama uygulayarak gerilme, kütle ve momentum yoğunluğu, katı oranı ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli performans ölçümleri hakkında bilgi edinebilirler.

Süreklilik analizi özelliği, çeşitli endüstrilerde farklı kullanım durumlarına uygulanabilir ve mühendislerin tasarımlarının ve süreçlerinin performansını optimize etmek için daha da fazla bilgi edinmelerini sağlar.

lk olarak EDEM 2022.1‘de tanıtılan bu özellik, malzeme konsantrasyonunu, kullanıcı tanımlı miktarları içerecek şekilde genişletildi ve kullanıcıların partikül tipi başına süreklilik analizi belirlemelerine ve geometriyi meshlere aktarmalarına olanak tanıdı.

Bu, kullanıcıların daha iyi karar vermelerini sağlamak için daha da fazla analiz yapmalarına olanak tanıyacaktır.

Partikül Bazlı Macun Malzemesi için Yeni Model

Partikül simülasyonundaki gelişmeleri sürdürmek için, partiküllerin etkisini bir akışkan içinde tamamen doymuş gibi simüle eden çığır açan yeni bir model olan Hidrodinamik Yağlama Modeli (Hydrodynamic Lubrication Model) , Altair EDEM 2023.1 versiyonuyla kullanımına sunulmuştur.

Bu, Ayrık Elemanlar Yöntemini (DEM) kullanan mühendisler için son derece önemli bir gelişmedir, çünkü batarya üretimi, elektronik, ilaç ve diğer endüstri uygulamalarında kullanılan yoğun süspansiyonları ve macunları simüle etmelerine olanak sağlayacaktır.

Hidrodinamik Yağlama Modeli Altair EDEM’e özgüdür – DEM pazarında bunun bir benzeri yoktur! Kullanıcılar artık akışkanın partikül davranışı üzerindeki etkilerini modelleyebilir ve Akışkanlar Dinamiğine (CFD) ihtiyaç duymadan bulamaç ve macunları simüle edebilir.

Simülasyon Çalışma Zamanı Sırasında Görüntü Oluşturma

Tüm bir zaman adımını dışa aktarma maliyeti olmadan belirli verilerin daha yüksek frekansta dışa aktarılmasına olanak tanıyan Altair EDEM 2022.3‘teki Export Data In Runtime özelliğinin başarısının ardından, şimdi aynı şeyi görsellerle yapma özelliği eklenmiştir.

Önceden, video ve görüntü oluşturmak için önemli miktarda veri kaydetmeniz ve simülasyonun bitmesini beklemeniz gerekiyordu. Bu durum özellikle bulut üzerinde çalışırken veya simülasyonun nasıl ilerlediğini bilmenin mümkün olmadığı optimizasyon veya yapay zeka modellerini eğitmek için bir dizi simülasyon çalıştırırken zorlayıcı oluyordu.

Verilerin kaydedilmesi gerekmediğinden kullanıcılar artık verileri dışa aktarma ve işleme sırasında daha düşük maliyetle görseller oluşturma ve disk alanından tasarruf etme konusunda daha fazla kontrole sahip. Buna ek olarak, kullanıcılar artık arayüz açık olmadan işleme sırasında simülasyonları inceleyebiliyor.

Örnek olarak, 20 zaman adımının kaydedildiği 500 bin parçacıklı bir simülasyon artık bir zaman adımının kaydedildiği minimum veriye indirgenebilir, ancak yine de aynı 20 adımın görüntüleri dışa aktarılabilir. Bu, kaydedilen disk alanının 8,08 GB’den 0,45 GB’ye düşürülmesi anlamına gelir ki bu da dosya boyutunda %95’lik bir azalma demektir.

Taleplerinizi iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.