Altair Feko 2023.1 Yeni Özellikler

Altair elektromanyetik çözümleri içerinde yer alan Altair Feko 2023.1 versiyonu, bir dizi yeni özellik ve geliştirme ile kullanıcılara sunulmuştur.

Altair Feko yazılımını denemek için Altair ONE Marketplace den ücretsiz indirebilirsiniz. Lisans sahipleri CONNECT adresinden kurulum dosyasını indirebilirler. Taleplerinizi iletişim formunu kullanarak paylaşabilirsiniz.

Aynı lisansla kullanılabilen yüksek frekans elektromanyetik simülasyon çözümleri;

Altair® Feko®, çok çeşitli elektromanyetik radyasyon ve saçılma problemlerinin analizi için tasarlanmış güçlü ve kapsamlı bir 3D simülasyon paketidir. Uygulamalar arasında anten tasarımı, anten yerleşimi, mikroşerit antenler ve devreler, dielektrik ortam, saçılma analizi, kablo demeti modellemesi dahil elektromanyetik uyumluluk çalışmaları ve çok daha fazlası yer almaktadır.

Altair® WinProp™, kablosuz yayılım ve radyo ağı planlama alanındaki en kapsamlı araç paketidir. Uydudan karaya, kırsaldan kente ve iç mekan radyo bağlantılarına kadar değişen uygulamalarla WinProp’un yenilikçi dalga yayılım modelleri, doğruluğu kısa hesaplama süreleriyle birleştirir.

Altair® WRAP™ elektromanyetik yayılım, anten yerleşimi ve spektrum yönetimi için kapsamlı bir araçtır. WRAP, genellikle çok sayıda verici ve alıcının bulunduğu geniş alanlarda yayılım analizini, karmaşık doğrusal olmayan ekipman özelliklerini içerecek şekilde sistem analiziyle birleştirir.

newFASANT, Altair’in genel 3D EM alan hesaplamaları için yüksek frekanslı elektromanyetik yazılım aracını (Altair Feko) tamamlar ve diğerlerinin yanı sıra FSS dahil olmak üzere karmaşık radomlar, reflektranların ve ultra konform reflektör antenlerin otomatik tasarımı, Doppler etkilerinin analizi, otomotiv veya karmaşık RCS dahil ultrason sistemleri ve anten yerleştirme problemleri gibi belirli uygulamalar için özel tasarım araçları içerir. Karakteristik temel fonksiyonları (CBFS) ile birleştirilmiş MoM, PO/GO/PTD, GTD/PO ve MPI/OpenMP ile paralelleştirilmiş MLFMM gibi gelişmiş çözücü teknolojileri, bazıları elektriksel olarak çok büyük problemlerin analizi için özellikle etkilidir.

Altair Feko

Kablo Modelleme

Altair Feko‘nun birleşik MoM/MTL kablo çözüm yöntemi, demet içindeki farklı yolardaki dış kalkan sinyallerinin, 3D tam dalga modelinde tanımlanan isteğe bağlı şekle sahip kapalı bir korumalı iletken muhafazanın içinde birbirine bağlanabileceği şekilde genişletilmiştir. Kablo demeti, korumalı muhafaza ve çevre arasında tam kuplaj düşünülmüştür. Farklı kablo yol sinyalleri arasındaki radyasyonsuz elektriksel ve devre bağlantıları, şematik bir görünümde tanımlanabilir – bu, korumalı muhafazanın içindeki bağlantıları ve devreleri etkili bir şekilde modellemek anlamına gelir.

Bileşen Kütüphanesi

Bileşen kütüphanesine aşağıdaki model ve antenler eklenmiştir:

  • Genel bir araba modeli
  • Hücresel, GNSS, SDARS, V2X ve WLAN için tipik otomotiv uygulamalarında kullanılan bir köpekbalığı yüzgeci tipi anten sistemi
  • Genel bir rüzgar türbini modeli
Kütüphaneye eklenen yeni model ve antenler – Altair Feko 2023.1

Altair WinProp

5G Işın değiştirme

ProMan artık önceden tanımlanmış bir dizi ışın kullanarak 5G ışın değiştirme özelliğini destekliyor.

Sol: Sadece bir kullanıcıya hizmet veren veri ışınları aktiftir (en iyi hizmet veren ışın seçilir.) Ortada: Kullanıcı hareket ederse, önceden tanımlanmış başka bir ışına geçer. Sağda: Hizmet veren ışının doğrudan olması gerekmez, örneğin binadaki bir yansımadan gelebilir.

RunPro işleminden sonra tüm vericilerden gelen toplam gücü görüntüleme

ProMan‘de yapılan güncelleme ile, Results: Propagation altındaki ağaçtaki tüm vericilerden gelen toplam gücü gösterme yeteneği eklenmiştir. Bu özellik, Superposed Received Power onay kutusu seçildiyse etkinleştirilebilir.

Haritalarda referans noktaları

ProMan, haritalarda referans noktaları tanımlamak ve görüntülemek için genişletilmiştir. Bu noktalar bir haritada “X” işareti kullanılarak her zaman görülebilir (veriler çizilmiş olsa bile). Noktaların adları (tahmin, kullanıcı veya referans noktaları) artık “Display Settings” iletişim kutusundaki ayar kullanılarak gösterilebilir veya gizlenebilir.

Altair WRAP

Yayılım Modelleri

  • ITU-R P.1812 yayılım modeli ITU-R P.1812-6 ‘ye güncellenmiştir.
  • Yankı Kaybı Modeli, ITU-R P.2108-1 ‘ye güncellenmiştir.

5G için destek

Hesaplamalar için 5G parametrelerini girme desteği eklendi. 5G parametreleri RSRP, RSSI, RSRQ, SINR, Veri hızı ve Verim hesaplanırken kullanılır.