Altair SimSolid 2023.1 Yeni Özellikler

Geometri sadeleştirmeden ve mesh atmadan dakikalar içerisinde yapısal analizi gerçekleştiren Altair SimSolid yazılımının 2023.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Altair SimSolid , hızla gelişen tasarım süreçleri için özel olarak geliştirilmiş bir yapısal analiz yazılımıdır. Geleneksel FEA’da en çok zaman alan ve uzmanlık gerektiren iki görev olan geometri basitleştirme ve meshleme işlemlerini ortadan kaldırarak, tam özellikli CAD montajlarının meshleme olmadan dakikalar içinde analiz edilmesini sağlar.

SimSolid yazılımını ücretsiz indirin ve deneyin

Yüzey Desteği

SimSolid 2023.1 versiyonuyla birlikte CAD dosyasında yer alan yüzeyleri, katılarla birlikte import edebilirsiniz. Bu yüzeylere istediğiniz kalınlığını atayarak katıya dönüştürebilirsiniz.

Kalınlık yönü için 3 tipten herhangi birini seçebilirsiniz.

Bu özellik ayrıca, sac kalınlığını değiştirerek SimSolid içinde tasarım değişiklikleri yapılmasına olanak tanır ve optimizasyon çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olur.

Süper elemanlar

Süper elemanlar sanal bağlayıcılar (connector) olarak içe aktarılabilir. Yer değiştirme bileşenleri üzerinde tanımlanan rijitlik matrisi bir .dmig dosyası kullanılarak içe aktarılabilir.
Süper elemanlar yalnızca doğrusal ve çoklu yük durumları analizi için desteklenir.

Güneş yükü

Güneş yükü artık termal kararlı durum analizinde bir sınır koşulu olarak desteklenmektedir. Bu özellik, güneş ışınlarından gölgesiz yüzeylere gelen değişken ısı akısını otomatik olarak değerlendirir ve uygular.

Sanal bağlayıcılara uzak yük uygulanması

Uzak yükler artık yüzeylere ve noktalara ek olarak genel sanal bağlayıcılara da uygulanabilir. Bu, hem statik hem de dinamik analiz için desteklenmektedir.

Modal analizde üst sınır tanımlama

Modal frekanslar artık frekans aralığının üst sınırı tanımlanarak hesaplanabilir. Bu, hem modal hem de modal öngerilmeli analizler için desteklenmektedir.

Hassas bağlantılar ( ECAD)

ECAD dosyalarının içe aktarımı sırasında otomatik olarak yeni bir set hassas bağlantı oluşturulur. Bu bağlantılar, ECAD dosyasındaki farklı parçaların tessellasyonları arasında hassas bir şekilde oluşturulur. Bu yalnızca ECAD modelleri için desteklenir.

Cıvata üzerindeki maksimum kuvvetler/momentler

Komşu parçalarla temas halinde olan cıvatanın çeşitli kesitlerindeki kuvvetler ve momentler artık hesaplanmaktadır. Tasarımdaki tüm cıvatalar için maksimum kesit kuvvetler ve momentler de gösterilmektedir.

Termal geçici analiz

Termal geçici analiz artık doğrudan (direct) çözücüye dayanmaktadır. 2023.1’den önceki versiyonlardan geçici termal analiz içeren tüm projeler, yeni termal geçici çözücüyü desteklemek için otomatik olarak dönüştürülecektir. Bu, sonuçların geçmiş projeler için yeniden çalıştırılması gerektiği anlamına gelir.