Altair Simulation 2021.2 Yayınlandı

Yeni özellikler, geliştirmeler ve yeni çözümlerin yer aldığı Altair Simulation 2021.2 versiyonu yayınlandı.

Bu önemli güncelleme, tasarımcıların, mühendislerin ve analistlerin tasarım sürecinin başında daha iyi kararlar almasına yardımcı olan yeni araçlar ve işlevler içerir ve artırılmış simülasyonla yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanarak daha geniş ürün geliştirme yaşam döngüsünü etkileme yeteneğine sahiptir.

Altair simülasyon odaklı tasarım, ürün geliştirmeyi sonsuza dek değiştirerek mühendislerin tasarım yinelemelerini ve prototip testlerini azaltmasını sağlamıştır. Endüstri lideri mühendislik analiz ve optimizasyon araçları, üretilebilir, optimum tasarımları sürecin başında sunmaya yardımcı olmak için basitleştirilmiş modelleme iş akışları aracılığıyla hızlı tasarım yinelemelerine olanak tanır.

altair solvers 2021-2

Yapısal Çözücüler

Altair OptiStruct 2021.2

 • Birleştirilmiş termal-elektrik analizi
 • Geliştirilmiş doğrusal olmayan (nonlinear) yeniden başlatma seçeneği
 • 2D elemanlar için kullanıcı tanımlı malzeme (MATUSR) ve Altair Multiscale Designer (MATMDS) ile entegrasyon.
 • Hiperelastik Marlow malzeme modeli
 • Geçici ısı transferi için kullanıcı tanımlı sıcaklık sensörü
 • Boyut ve free-shape tasarım değişkenleri için direkt frekans cevap analizi optimizasyon desteği
 • 1D Gasket seçeneği

Altair Radioss 2021.2

 • Ls-Dyna modelleri için Radioss reader kapasitesi ve performansı geliştirilmiştir.
 • Oluklu mukavva ve kağıt malzeme, kauçuk veya alüminyum/metalik köpük modellemek için çeşitli malzeme modelleri eklenmiştir.
 • Katı-akışkan (FSI) analizleri için yeni seçenekler

Altair HyperLife 2021.2

 • Solid ve shell modellerde nodal değerlendirme desteği
 • Strain Life (SN) için strain input desteği- HDF5 sonuç desteği ( SN, EN, FOS)
 • Titreşim yorulması için Ansys *.rst sonuç desteği

Altair HyperLife Weld Certification 2021.2

 • “HyperLife Kaynak Sertifikasyonu”, noktalar bağlamında vurgulanan varsayılanları otomatik olarak güncellemek için artık yönetmelik başına “Kaynak Şablonlarını” (Weld Templates) desteklemektedir.
 • Yönetmeliklerden bağımsız “Nominal” ve “Hotspot” değerlendirme yöntemleri
 • Eurocode 3 için gerilim aralığı düzeltmesi
 • Kaynaksız (unwelded) değerlendirme için kritik düzlem analizi desteği

Altair Multiscale Designer 2021.2

 • OptiStruct (MATMDS) için Multiscale Designer malzeme modelleri artık tüm çözüm türleri için 2D elemanları (CQUAD / CTRIA) ile kullanılabilir.
 • Hasar Modelleri ve plastisite modelleri daha hassas fiber faz failure için güncellenmiştir

Altair HyperStudy 2021.2

 • Altair OptiStruct ve Altair RADIOSS için doğrudan arayüz
 • En iyi tasarımları “Scatter Plot”ta görselleştirme
 • Daha gelişmiş görsel yorumlar için “Paralel Koordinat Grafiklerinde” renk ve boyut kanalları

Detaylar

Altair multibody dynamics 2021-2

Mekanik sistem simülasyonu

 • Altair MotionSolve ve Altair EDEM modelinin Altair Activate‘e bir blok olarak eklenebilme yeteneği
 • Sistem analizi için tasarlanmış yeni rulman elemanları
 • Katı-katı temas algoritması, analitik Jacobian kullanılarak yineleme sırasında penetrasyonun güncellenmesine izin veren bir “Active Contact Iteration” seçeneğiyle genişletilmiştir.
 • Mekanik sistem simülasyonları için Yeni HyperWorks – MotionView arayüzü
 • HyperWorks – MotionView taşıt kütüphanesi için 1D Elektronik Stabilite Programı (ESP) denetleyicisi
 • HyperWorks – MotionView araç modellerine aerodinamik kuvvetleri dahil etme seçeneği
 • HyperWorks – MotionView, lastikleri çeşitli yanal kayma, boyuna kayma ve dikey yükler altında test etmenize olanak tanıyan yeni Tyre Test Rig
 • HyperWorks – MotionView, yeni motosiklet ve araç demo modelleri
Altair CFD 2021.2

Akış & Termal Analizler

Altair CFD 2021.2

 • Gözenekli ortamlarda daha fiziksel sonuçlar için “physical velocity” desteği
 • Altair AcuSolve topoloji optimizasyonu desteği
 • EDEM – AcuSolve: küresel olmayan parçacık kaldırma modelleri.
 • EDEM – AcuSolve: Küresel olmayan parçacık tork modeli
 • EDEM – AcuSolve: Kaldırma ve sürükleme için ölçekleme faktörü
 • EDEM – AcuSolve: Parçacık kütle transferi
 • Yeni 7 adet HyperWorks CFD arayüzü için uygulama

Altair HyperWorks CFD 2021.2

 • Yeni harici Aero modelleme araçları
 • Yeni eklenen AcuConsole araçları
 • AcuSolve – Altair EDEM eş zamanlı simülasyon geliştirmeleri

Altair HyperWorks CFD Post 2021.2

 • Sınır gruplarını yönetmek için yeni araçlar.
 • Yeni kutu ve skaler kırpma araçları.
 • AcuSolve sonuçları için H3D format (reader) desteği.

Altair EDEM 2021.2

 • Çoklu küre parçacıkları için CUDA çözücü
 • EDEM CUDA çözücü üzerinde çalışan yeni bir sfero silindir parçacık şekli çözücü
 • CUDA çözücüler için doğrusal periyodik sınır koşulları

Detaylar

Altair elektromanyetik simülasyon 2021.2

Elektromanyetik Simülasyon

Alçak frekans elektromanyetik simülasyon ( Altair Flux 2021.2)

 • Free Shape Optimizasyonu
 • Eksenel makine performansının verimli bir şekilde karakterizasyonu
 • E-Motor NVH analizi için genişletilmiş yetenekler

Detaylar

Yüksek frekans elektromanyetik simülasyon ( Feko, WinProp ve newFASANT 2021.2)

 • FEM’i içeren yinelemeli çözümler için, yakınsama belirlemek için izlenen artık, önceden koşullandırılmış lineer denklem sisteminin sahte kalıntısı yerine orijinal lineer denklem sisteminin gerçek kalıntısını kullanır.
 • POSTFEKO’da mesh birleştirme açısının belirli bir eşiği aştığı yerlerde elemanlar arasındaki kenarları vurgulamak için yeni bir araç
 • Yakın alanlar, uzak alanlar ve akımlar gibi miktarlar artık “Sparametreler” hesaplamasının bir parçası olarak hesaplanabilir.
 • Işın başına çok sayıda ışın etkileşiminin dahil edilmesi gerektiğinde veya geometrinin birçok küçük yönü olduğunda özellikle verimli olan SBR (Shooting and Bouncing Rays) dayalı yeni bir simülasyon yöntemi eklenmiştir.
 • newFASANT projeleri artık runfeko kullanılarak başlatılabilmektedir. Bu entegrasyon, runfeko’ya aşina olan kullanıcılar için yeni FASANT projelerinin daha kolay çözümlenmesini sağlar.
Altair HyperWorks 2021.2 sketch arayüzü

CAE Modelleme & Sonuç İnceleme

 • Altair HyperWorks 2021.2, makine öğrenimi uygulayarak geometri dosyaları veya mesh içindeki parçaları “şekle göre” hızla bulan ve sınıflandıran shapeAI özelliği
 • Yeni kompozit ply modelleme türleri
 • Altair OptiStruct topoloji optimizasyonu kullanarak yapısal yapıştırıcı optimizasyonu (HyperWorks Adhesive)
 • HyperWorks yazılım işlevlerine kuşak (Toolbet) ile hızlı erişim imkanı
 • HyperWorks kullanılabilirlik geliştirmeleri
 • Yeni sketch arayüzü
 • HyperWorks – HyperMesh doğrudan sonuç dosyası açma işlevi ( h3d, op2, hdf5, h5, xdb, odb, rst )
 • HyperWorks yeni güvenlik araçları ( Seat Foam Deformer, Dummy pre-simulation, Combined seat ve dummy pre-simulation ) ( Altair Radioss & Ls-Dyna)
 • HyperWorks – HyperView Notes, Measures, ve Section Cuts için yeni kullanıcı arayüzü
 • HyperWorks – HyperView Upfront Loader yeni yükleme ilerleme iletişim kutusu
 • HyperWorks – HyperGraph, çözüm devam ederken sonuçları dinamik olarak güncelleme
 • HyperWorks HyperGraph, Vehicle Safety araçları için yerleşik Safety şeriti (ribbon)
 • HyperWorks- HyperMesh , Aerospace açılır menüsünde yer alan araçların genel sayfalara taşınması
 • HyperWorks, yeni Report özellikleri

Altair SimLab 2021.2 ( Çoklu fizik modelleme & analiz)

 • Güncellenen CAD versiyonları
 • Uzak sunucuda çözüm gerçekleştirme özelliği
 • Yeni mesh metodları
 • CFD topoloji optimizasyonu
 • CAD tabanlı plasitk enjeksiyon model kurulumu
 • Yeni kaynak simülasyon arayüzü
 • 3D elektromanyetik simülasyon çözüm arayüzü
 • Elektronik parça modelleme araçları için yeni Electronics menüsü
Altair üretim simülasyonları 2021.2

AMS – Altair üretim simülasyonu çözümleri

Altair Inspire , modelleme ve simülasyonu demokratikleştirerek, özellikle geleneksel CAD araçları için zamanları (veya erişimleri) yoksa, tüm tasarımcılar ve mühendisler için erişilebilir hale getirir. 2021.2 versiyonuyla geometriyi kolay ve hızlı bir şekilde oluşturmak ve değiştirmek için tasarım ağacına dayalı kararlı bir CAD modelleme yaklaşımı sağlar.

 • 500’den fazla detaylı dokümante edilmiş ve çalışan örnekle, yeni python tabanlı Inspire API, son kullanıcılar için hızlı otomasyon ve özelleştirmelerin yanı sıra üçüncü şahıslar tarafından ürün uzantıları için sınırsız bir çerçeve sağlar.
 • SimSolid çözücüsü için katılarda punta kaynak analiz desteği
 • Geliştirilen Extrude, Pattern, ve Offset geometri araçları
 • Topoloji optimizasyonu için radyal çıkartma yönü kısıtlaması
 • Inspire Motion analizlerinde parçaları fleible olarak tanımlama desteği

Altair Inspire Print3D 2021.2 de katmanlı üretim için yeni çözücüler;

 • Hızlı, doğal gerinim çözücüsü
 • Hızlı, termal çözücü
 • Yeni Optimize Orientation aracı, üç farklı kritere göre ( süre, destek ve/veya deformasyon) en iyi yönlendirmeyi bulmanızı sağlar.
 • Artık toz yatağında birden fazla parça seçip düzenleyebilir, ardından yönlendirmeyi tanımlayabilir ve her bir parça için ayrı ayrı destek uygulayabilirsiniz.

Altair Inspire Cast 2021.2 metal döküm çözücüsüne katılaşma esnasında temas modellemeli termomekanik gerilme analizi eklenmiştir.

Altair Inspire Mold 2021.2 plastik enjeksiyon artık kalıplı ve kalıpsız doldurma ve soğutma analizleri için paralel çözümler sağlamaktadır.

Altair Inspire Extrude Metal 2021.2, soğutma analizine önceki ekstrüzyon analiziden profil sıcaklığını ve tane boyutunu analize katma seçeneği eklenmiştir.

Altair Inspire Friction Stir Welding 2021.2, FSW analizi sonrası arka planda OptiStruct kullanılarak pim gerilim analizini gerçekleştirilmesi ve sonucun Inspire yazılımı içerisinde değerlendirilmesi.

Ark kaynağı ve lazer kaynağı gibi harici bir ısı kaynağı içeren tipik metal kaynak işlemlerini simüle etmek için AMS Welding çözücüsü SimLab arayüzüne eklenmiştir. Termal analiz, çarpılma analizi ve birleştirilmiş termal-mekanik analiz desteklenmektedir.

Altair model tabanlı geliştirme 2021.2

Model tabanlı geliştirme

Altair Compose 2021.2 ( Matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı)

 • Genel matematik, istatistik, sinyal işleme, doğrusal cebir ve kontroller için yeni fonksiyonlar ve komutlar eklenmiştir.
 • İki yeni kütüphane eklenmiştir.
  Computer Vision : Yaklaşık elli yeni OML (Open Matrix Language ) fonksiyonu, dijital görüntülerden çok çeşitli bilgiler elde etmenize yardımcı olur.
  Altair Integration : Altair çözücülerini doğrudan Compose’dan çağırmanıza olanak tanır.
 • Extension Manager : Özel uzantılar oluşturmanıza, uzantıları otomatik olarak yüklemenize ve tanımladığınız özelliklere özel, özel belgeler eklemenize olanak tanır.

Altair Activate 2021.2 ( multi disipliner dinamik sistemlerin sinyal ve fiziksel tabanlı modellenmesi ve analizi )

 • Yeni romAI aracı, Altair Activate arayüzünde, uzun çalışma süresi, son derece karmaşık alt sistem modellerinizin indirgenmiş modellerini (ROMs) oluşturmak için makine öğrenimini kullanır.
 • Yeni State Machine kütüphanesi
 • Yeni bloklar ve mevcut bloklarda geliştirmeler
 • Hidrolik kütüphanesi için yeni bloklar
 • Yazılım hata mesajları ve uyarıları artık yeni mesaj merkezi penceresinde görüntülenmekte ve sınıflandırılmaktadır. Mevcut OML penceresi artık OML ifadelerine ve işlevlerin değerlendirilmesine ayrılmıştır.
Altair endüstriyel tasarım yazılımı 2021-2

3D endüstriyel tasarım

Altair Inspire Studio 2021.2

 • Altair EDEM dosyalarını içeri alma ve Altair MotionSolve modelleriyle birleştirerek gerçek zamanlı render ve animasyon oluşturma
 • Tam RTX grafik kart desteği
 • Yeni ve geliştirilen çizim araçları
 • Altair Inspire Form için geliştirilen yeni kalıp tasarım araçları

2021.2 versiyonuyla birlikte, karbon ayak izini azaltmak amacıyla tutorial ve demo modelleri kurulum dosyasından çıkarılmıştır. İstenmesi durumunda bu dosyaları Altair CONNECT adresinden indirebilirsiniz.

Altair Simulation 2021.2 versiyonu kurulum dosyalarını Altair Connect veya Altair ONE Marketplace sitelerinden indirebilirsiniz.