Altair EDEM 2021.2 Yeni Özellikler

Gelişmiş Çözücü Performansı

Dökme ve tanecikli malzeme simülasyon yazılımı Altair EDEM‘in 2021.2 versiyonu, daha da hızlı simülasyonlar, daha büyük şekil seçenekleri, gelişmiş fizik seçenekleri ve çok daha fazlasını sunuyor!

Bu yazıda, bu yeni sürümün bazı önemli noktalarını paylaşacağız!

Gelişmiş Çözücü Performansı

Dökme ve tanecikli malzeme simülasyonunda hesaplama performansı her şeydir – hızlı bir çözüm, araştırılan daha fazla olasılık senaryosu veya daha kısa bir ürün tasarım döngüsü anlamına gelir. Doğal olarak, bunun doğrulukla birleştirilmesi gerekiyor ve Altair güvenebileceğiniz performansta öncülük etmeye devam ediyor. Altair EDEM 2021.2, bir dizi çözücü geliştirmesiyle işleri bir sonraki seviyeye taşıyor.

NVIDIA CUDA tabanlı Hibrit Çözücü ile üst düzey performans

Altair EDEM 2021.2’de, tüm NVIDIA CUDA tabanlı çözücüler için yeni bir “Hibrit” çözücü geliştirilmiştir.

Gerektiğinde tek ve çift hassasiyetin bir kombinasyonunu kullanan, büyük ölçekli Ayrık Eleman Yöntemi (DEM) simülasyonlarını çözmeye yönelik bu yeni yaklaşım, hızlı çözücü hızı ile sayısal doğruluk arasında bir denge sağlar.

Bu, kullanıcılar için ne anlama geliyor? Çeşitli senaryolardaki kıyaslamalarda simülasyonlar, mevcut OpenCL tabanlı çözücüye kıyasla 2,5 kata kadar daha hızlıdır. Bu gelişme ile zaten hızlı olan çözücüler artık daha da hızlı!

Altair EDEM CUDA hibrid çözücü kıyaslama sonuçları
Bir dizi uygulama için 12 çekirdekli CPU’ya göre hızı karşılaştıran kıyaslama sonuçları. Yüksek rakamlar daha hızlı çözme süresini göstermektedir

Çoklu küre parçacıkları için NVIDIA CUDA tabanlı çözücü.

Çoklu küre çözücüsü en güncel NVIDIA GPU teknolojisini kullanacak şekilde güncellenmiştir.

2021 versiyonuyla birlikte CUDA tabanlı polihedral çözücü piyasaya sürüldüğünden beri, kullanıcılar tarafından bildirilen mükemmel performansın yanı sıra özel EDEM API modelleri geliştirmek için iyileştirilmiş ortam hakkında olumlu geri bildirimler alınmıştır.

Çoklu küre parçacıklar için yeni CUDA tabanlı çözücü, çoklu kürenin çözücü hızı ile parçacık şeklinin etkisi arasında en iyi dengeyi sağlamaya devam ettiği çeşitli endüstri uygulamalarında önemli performans avantajları sunar.

Kanal taşıma ekipman tasarımı, Altair EDEM
Çoklu küre parçacıkları kullanarak kanal aktarımı. Yeni hibrit CUDA tabanlı çözücü, OpenCL tabanlı çözücüye kıyasla yaklaşık 6 kat hız artışı sağlamaktadır

Yeni Parçacık Şekli: Sphero Cylinder

Altair EDEM 2021.2 versiyonu, tarımsal uygulamalarda (ör. çimen ve saman) bulunanlar gibi uzun, ince malzemeleri veya kimyasal, plastik veya beyazeşyada bulunan lifli malzemeleri içeren uygulamaları hedefleyen CUDA tabanlı, sfero silindirik parçacık şekli çözücüyü içermektedir.Ayrıca ilaç ve plastik endüstrilerinde hapları veya peletleri modellemek için de uygundur.

Sfero silindirik parçacık kullanımı iki avantaj sağlar: birincisi, aksi durumda şekli oluşturmak için çok sayıda küre veya yüzey gerektirecek uzun ince parçacık şekillerinin hesaplama süresi açısından verimli temsili anlamına gelir; ve ikinci olarak, çoklu küre parçacıkları kullanarak simülasyon yaparken, bir yüzey boyunca yapay çıkıntıların bulunduğu “ahududu etkisini” ortadan kaldırırlar.

Sfero silindirik parçacık şekilleri, malzemelerdeki gerçek dünya varyasyonunu çoğaltmak için atanan boyut dağılımları ile oluşturulabilir ve çözücü, CUDA tabanlı çoklu küre çözücüde bulunan tüm temas (contact) modellerini destekler. Ayrıca, sfero silindirik çözücü, akış (CFD), mekanik sistem dinamiği (MBD) ve özel komut dosyaları ile birleştirilmiş simülasyonlar için EDEM Coupling arayüzü ile birlikte kullanılabilir.

Altair EDEM spero silindirik parçacık çözücüsü
Yeni spero silindirik parçacık şekli, uzun, ince parçacık şekillerinin verimli bir şekilde temsil edilmesine ve parçacıklar arasında geliştirilmiş temas fiziğine olanak tanır

Ek GPU geliştirmeleri

CUDA tabanlı EDEM çözücüleri artık tüm parçacık türleri için periyodik sınırları desteklemekte ve kullanıcıların daha az parçacık kullanarak (doğru koşullar altında) simülasyon yapmalarına olanak tanıyarak daha hızlı simülasyonlar ve daha kolay sonuç inceleme imkanı sağlamaktadır. Ek olarak, polihedral ve sfero-silindirik parçacıklar artık simülasyonlar arasında dışa ve içe aktarılabilir; bu, aynı malzeme şekillerini kullanarak simülasyonları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlar.

Yeni temas modelleri

Polihedral parçacıklar için kohezyon modeli

Polihedral temas modelinin daha geniş bir uygulama yelpazesinde daha geniş kullanımını sağlamak için, polihedral şekiller için EDEM’de bulunan deneysel fizik modelleri listesine yeni bir kohezif temas modeli eklenmiştir. Kohezif eklemek, nem içeriğinin etkilerini veya bağlayıcıların eklenmesini malzemenize yeniden oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Bu, yaprak/organik madde, talaş ve daha fazlası gibi ıslak malzemelerin işlenmesinin karmaşık davranışlarının simülasyonunun yapılabileceği anlamına gelir.

Altair EDEM talaş vidalı burgu ekipman tasarımı
Vidalı bir burgu içinde kuru ve yapışkan talaşlar. Altair EDEM 2021.2’deki kohezif modeli, polihedral şekillerle daha geniş bir malzeme davranışı yelpazesinin simülasyonunu sağlar

Haddeleme Sürtünme Modeli ‘Tip C’

Altair EDEM 2021.2 versiyonuna yeni bir C Tipi haddeleme sürtünme modeli eklenmiştir. Bu model, sönümleme torku denklemlerine viskoz olmayan bir terim ekleyerek standart EDEM haddeleme sürtünmesi modelinin ötesine geçer. Bu modelin kullanılması, daha doğru bir davranış ve daha fazla kararlılıkla sonuçlanabilir; özellikle farmasötik, kimya, gıda üretimi ve işleme endüstrilerindeki toz uygulamaları için çok uygundur.

Genişletilmiş Analiz Yetenekleri

Ekipman parçalarını ve partiküllerini EDEM’den STL formatında dışarı aktarma

30 yıldan fazla simülasyon teknolojileri geliştiren Altair, Ayrık Eleman Yönteminin (DEM) tasarım sürecinin yalnızca bir parçası olduğunu bilmektedir, bu nedenle Altair EDEM, çeşitli diğer CAE çözücüleri ve araçlarıyla çalışan, piyasadaki DEM kodları arasında en uyumlu olanıdır. Altair EDEM 2021.2’de, parçacıklar ve geometri için STL formatında dışa aktarma özelliğini eklenerek bu daha da genişletilmiştir.

EDEM malzemesinin bir geometri formatında mevcut olmasıyla, bir simülasyon sırasında gelişen yapılara dayalı olarak daha fazla analiz yapmak mümkündür. Örneğin – bir malzeme yatağı almak ve onu çelik imalat endüstrisinde gaz akışını değerlendirmek için bir yapı olarak kullanmak; veya dökme malzeme hacimlerindeki sıcaklık değişiminin sonlu eleman (FE) değerlendirmesinin yapılması.

Altair EDEM stl formatında dışarı aktarma
Altair EDEM, diğer CAE araçlarına doğru malzeme yapıları sağlamaktadır. Burada, Altair nanoFluidX, sıkıştırılmış tanecikli yapılar aracılığıyla karmaşık sıvı akış davranışlarını anlamak için kullanılır

EDEM Analiz arayüzünden EDEMpy komut dosyalarını çalıştırma

EDEMpy, dökme malzeme sistemlerinin özelleştirilmiş analizini sağlamak için önemli bir yetenektir. Altair EDEM 2021.2’de EDEMpy’yi kullanmak için iş akışı kolaylaştırılmış ve analiz komut dosyaları doğrudan EDEM Analiz içinde çalıştırma yeteneği eklenmiştir. Kullanıcılar, bir python betiğini ve gereken ek argümanları kolayca seçebilir.

Python, kurulum dosyasına dahildir ve kurulum sırasında mevcut EDEMpy kitaplığı (v0.1.5) kurulur.

Altair EDEM python betik kullanımı
Özelleştirilmiş analiz, artık yerleşik EDEMpy arabirimini kullanarak EDEM kullanıcıları için daha erişilebilir

Gelişmiş Çoklu Fizik

Altair EDEM -Altair AcuSolve birlikte kullanımı (DEM -CFD)

Altair AcuSolve 2021.2 versiyonuna, EDEM-AcuSolve bağlantısı için partikül-sıvı uygulamaları yelpazesini daha da geliştirmek için yeni yetenekler eklenmiştir.

-Küresel olmayan parçacıklar için şekillendirilmiş malzeme ile çalışırken gelişmiş doğruluk sağlamak için yeni kaldırma ve tork modelleri.

-EDEM’de ölçeklendirilmiş parçacık boyutlarının kullanımını destekleyen sürükleme yasaları için bir ölçeklendirme faktörünü.

-Parçacıklar üzerinde sprey birikiminin veya nem içeriğinin buharlaşmasının modellenmesini sağlamak için parçacık sınırlarında kütle transferi.

Altair EDEM - AcuSolve, CFD-DEM analizi
EDEM-AcuSolve, birleştirilmiş parçacık-akışkan simülasyonlarında farklı parçacık şekli ve boyutlarının etkisini görebilirsiniz

EDEM-Fluent , DEM-CFD Bağlantısı

Yeni versiyonla EDEM-Fluent bağlantısı, yanma modellemesini desteklenmektedir. Bu ekleme, EDEM’in artık karışıma doğru parçacık dinamiği ekleyerek Fluent’in yanma modelini kullanan simülasyonlar için ek bilgiler sağlayabileceği anlamına gelir.

Yanma sırasında malzeme büzülebilir ve şişebilir ve bunlar artık Fluent tarafından sağlanan yanmayla ilgili verilere dayalı olarak partikül hacmindeki değişikliklerin gerçekleştiği EDEM-Fluent bağlantısında edinilebilir.

EDEM-Fluent yanma özelliği yakında Altair Community Knowledge Base bölümünden indirilebilecektir.

Altair EDEM-Fluent yanma simülasyonu eş zamanlı çözüm
EDEM’in Fluent ile uzun süredir devam eden bağlantısı, gelişmiş yanma modelleme yeteneklerinin eklenmesiyle yeni bir çığır açıyor.

Activate – EDEM – MotionSolve Bağlantısı

Altair EDEM ile birleştirilmiş Altair MotionSolve yeni bir connector kullanılarak Altair Activate‘e hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir. Kullanıcılar, tarım, inşaat, madencilik ve arazi mobilitesindeki gelişmiş çoklu fizik uygulamaları için EDEM-MotionSolve’e daha kolay erişim ve daha etkili kullanım ile gelişmiş hareket kontrollerinden yararlanabilir.

Altair EDEM ve PM-FlexTire

PMFlexTire modülü artık, Altair lisansının kullanımında kullanıcıya daha fazla kontrol ve verimlilik sağlayan ayrı bir lisans sunucusu kullanıyor. Bu, EDEM’in daha verimli kullanımını sağlamak için kullanıcılara lisanslama konusunda daha fazla esneklik sunduğundan, Altair Partner Alliance’ın (APA) sunduğu FlexTire çözümü için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır.

Altair EDEM 2021.2 versiyonunu Altair Connect veya Altair ONE Marketplace sitelerinden indirebilirsiniz.