Altair MotionSolve 2021.2 Yeni Özellikler

Mekanik sistem simülasyon yazılımı Altair MotionSolve 2021.2 versiyonundaki yeni özellikler ve öne çıkan geliştirmeler.

Yeni Altair MotionView Arayüzü

Önümüzdeki birkaç sürüm boyunca MotionView yeni bir grafik kullanıcı arayüzü çerçevesine ve arayüzüne geçiş yapacaktır. Yeni arayüzün ilk sürümüne artık Başlat menüsünden (HyperWorks 2021.2 MV) erişilebilir.

2021.2 versiyonu için yeni arayüz aşağıdaki özelliklerle genişletilmiştir:

-Modelin yeniden konumlandırılması için Move Tool.
-Rigid Groups – Birlikte hareket eden rijit gövdeleri gruplandırın.
-Noktalar, mafsallar ve işaretleyiciler (marker) için yeni etkileşimli bağlamlar.
-Göster/Gizle/İzole et özellikleri.
-Değişken adlarını değiştirebilme.
-Statik ve Geçici çözümler sırasında canlı animasyon (HW_MV_LIVE_ANIMATION = 1 ortam değişkenini kullanın).

Yeni arayüz, MotionView’in mevcut tüm işlevlerini destekler. Her iki sürüme, Başlat menüsünden HyperWorks 2021.2 MV ve MotionView 2021.2 erişilebilmektedir, ancak, yukarıda vurgulanan yeni özellikler yalnızca yeni arayüzde mevcuttur.

1D Elektronik Stabilite Programı (ESP)

Otomobil/Küçük kamyon kütüphanesi için yeni bir 1D Elektronik Stabilite Programı (ESP) kontrolörü eklenmiştir. ESP, frenleme sistemine müdahale ederek aracın dengesini artıran bir sürücü destek sistemidir. ESP, tekerleklerin ayrı ayrı frenlenmesiyle aracın yalpalama momentini ve dolayısıyla direksiyon davranışını kontrol edebilir.
ESP kontrolörünü kullanmak için Montaj Sihirbazında tam aracınızı monte ederken ABS, ESP ve TC for Full vehicle with Driver model menüsünden Electronic Stability Program (ESP) (with ABS) seçeneğini seçin.

ESP konfigürasyonunda fren sistemi MotionView’de modellenirken ESP ECU, ABS ECU ve Hidrolik Modülatör Altair Activate‘de modellenir ve bir FMU olarak dışa aktarılır. Aşağıdaki şemada ESP sisteminin araç modeliyle etkileşimi gösterilmektedir.

Araç Modellerinde Aerodinamik Kuvvetler

MotionView 2021.2, tam araç modellerine Aerodinamik Kuvvetleri dahil etme seçeneği ekler. Bu seçenek Montaj Sihirbazındaki Araba/Küçük kamyon kütüphanesinde mevcuttur.

Aerodinamik parametreler, Ortam parametresi; Rüzgar hızı; Yan Kuvvetler; Sürükleme, Kaldırma, Yalpalama ve Yuvarlanma katsayılarını içeren bir TeimOrbit özellik dosyası .aae’ye girilir.

Yeni Araç Örnek Modelleri

Örnek modeller altına iki yeni örnek eklenmiştir:

Elektrikli Spor Motosiklet: Elektrikli güç aktarma organları da dahil olmak üzere herhangi bir koordinat sisteminde AltairDriver’ı etkinleştirmek için parametrize edilmiş bir motosiklet modeli.

Kamyonet: IC motorlu ve ABS kontrol modelli bir 4×4 araç.

Yeni örneklere ek olarak, 3 tekerlekli modeller (Auto Rickshaw, Three Wheeler (2+1) ve Three Wheeler (1+2)) daha iyi süspansiyon parametreleri ve grafikler içerecek şekilde güncellendi.

Model Dosyaları Kurulum Paketinden Çıkarıldı

Kapladığı alanın boyutunu azaltmak için aşağıdaki eğitim model ve demo model dosyaları artık kuruluma dahil edilmemektedir. Dosyaları, sıkıştırılmış formatta bir Altair One hesabı oluşturarak Altair Community veya Altair Marketplace‘den indirebilirsiniz.