Altair Activate 2022 Yeni Özellikler

Altair’in sistem modelleme çözümlerinden olan ve multi disipliner sistemler olarak ürünlerin 1D modellenmesi ( sinyal & fiziksel tabanlı ) ve simülasyonunu sağlayan Altair Activate 2022 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler:

Kütüphanelerin, Extension Manager ile yönetimi

Uzantı Yöneticisi (Extension Manager), kütüphaneleri kolayca eklemenize, yüklemenize, kaldırmanıza olanak tanır.

  • Yöneticiyi File menüsünden açabilirsiniz.
  • İstenmeyen kütüphaneleri Activate oturumundan hızla kaldırabilirsiniz. Kütüphaneler sisteminizde kalır ve basit bir geçişle kolayca yeniden kurulabilir.
Uzantı yöneticisi – Altair Activate 2022

Durum Makinesi (State Machine) Kütüphanesi

Bu blok kütüphanesi, sonlu durum makineleri oluşturmak için bir metodoloji sağlar. Kütüphane, eş zamanlı durum makinelerini ve hiyerarşik yapıların yanı sıra tamamlamaya kadar çalıştır ve geçmiş özelliklerini destekler. Altair Activate‘e tam olarak uygulanan kütüphane, parametreleştirme ve kod oluşturma dahil olmak üzere yazılımın tüm özelliklerinden yararlanmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi ve demo modeller help içerisinde yer almaktadır.

Hız sabitleyicisi örneği – Durum makinesi (state machine)

romAI Kütüphanesi

romAI kütüphanesi, sinir ağlarını Activate, IoT ve diğer platformlara entegre edebileceğiniz indirgenmiş modellere (Reduced Order Models) dönüştürmenize yardımcı olur.

romAI batarya termal yönetimi

Zaman alanından Frekans alanına geçiş aracı

Scope bloğu için bir frekans alanındaki verileri görüntüler. Single-Sided Normalized FFT veya Power Spectral Density (PSD) seçeneğini seçin, ardından Input kutusuna bir örnekleme frekansı girin. Yeni bir pencere oluşturulur ve seçime göre (FFT veya PSD) adlandırılır.

Zaman alanından frekans alanına geçiş

Kafka İletişim Blokları

Communicate paletine Kafka Consumer ve Kafka Producer blokları eklendi.

Kafka blokları

Derleyici seçimi

• “vssGetCompilerNames” ile mevcut derleyicilerin bir listesini alın.
• Daha sonra “vssGetCompilerName” ile kullanımda olan derleyicinin adını alın.
• Derleyicinizi “vssSetCompiler” ile ayarlayın.

Eğri Editörü

Artık Curve Editor‘e File menüsünden ve FromCSV gibi bloklardan erişebilirsiniz.

Bağlantıların özelleştirilmesi

Çizgi stili ve bağlantı rengi artık Property Editor aracılığıyla özelleştirilebilir.

Scope verileri artık bir MAT veya CSV dosyası olarak kaydedilebilir.

Altair Compose OML komut dosyaları doğrudan Initialization, Finalization ve Context iletişim kutularından çalıştırılabilir

Makine Öğrenmesi Kütüphanesi

Makine Öğrenmesi Kütüphanesi, tahmine dayalı veri analizi için bir dizi yöntemden oluşur. Kütüphane, aşağıdaki işlemler için çeşitli algoritmalar içerir:

• Ön işleme
• Regresyon
• Sınıflandırma
• Kümeleme
• Ayrışma
• Mesafe hesaplama
• Değerlendirme metrikleri
• Model seçimi

Kümeleme analizi

Modelica

Gömülü derleyici TCC artık Modelica modelleri ve tüm demolar dahil olmak üzere modelleri çalıştırmak için kullanılabilir, bu nedenle Windows’a bir Visual Studio derleyicisi yüklemek artık zorunlu değildir, ancak önerilir.

Hidrolik Kütüphanesi

Hidrolik kütüphanesine aşağıdaki yeni bloklar eklenmiştir.

Yüke duyarlı uygulamalar için bileşenler.
PropValve33LS: Ek LS portuna sahip 3/3 oransal valf.
PropValve33LSTableAx: Arama tablosu ve ek LS portu aracılığıyla kesit tanımına sahip 3/3 oransal valf.
PropValve33LSTableQpx: Arama tablosu ve ek LS portu aracılığıyla akışa karşı strok ve basınç farkı tanımına sahip 3/3 oransal valf.

Hacimler ve borular

PistonAccumulator: Sıvı ve gaz arasında ayırıcı olarak pistonlu akümülatör. Balonlu akümülatörünün aksine, pistonun kendi kütlesi ve dinamiği vardır.
VolumeExt: Çevreleyen mahfaza göz önünde bulundurularak basit bir hidrolik kapasite modeli. Herhangi bir uzamsal genişlemeden yoksun bitişik bileşenlerin hacmini temsil etmek için kullanılabilir, örneğin IdealResistor. Basıncın zamansal değişim hızı, kapasiteye net kütle akışına eşittir.
Hose: Dirençli, kapasitif ve endüktif özelliklere sahip hortum modeli. Hortum uzunluğuna, kapsanacak en yüksek frekansa ve simülasyon sırasında beklenecek en düşük ses hızına bağlı olarak, hortum modeli birkaç alt boruya (endüktif ve rezistif özellikler) ve hacimlere (kapasitif özellikler) bölünmüştür.

Pistonlu akümülatör, hidrolik kapasite, hortum bileşenleri – Altair Activate hidrolik kütüphanesi

Basınç valfleri

PressureReducingValve: Çalışma portunda besleme basıncını istenen seviyeye düşüren 2 portlu basınç kontrol valfi modeli.
PressureControlValve: Çalışma portunda besleme basıncını sadece istenen bir seviyeye düşürmekle kalmayıp aynı zamanda çalışma basıncını istenen seviyeye sınırlayan 3 portlu bir basınç kontrol valfi modeli.
PropPressureControlValve: Ayarlanmış basınç girişine sahip 3 portlu bir basınç kontrol valfi modeli.

Akış vanaları

• TwoWayFlowControlValve: 2 yollu akış kontrol vanası modeli, değişken (daha yüksek) giriş basıncında bile büyük ölçüde sabit bir çıkış akışı sağlar.
• ThreeWayFlowControlValve: 3 yollu akış kontrol vanası modeli, değişken (daha yüksek) giriş basıncında bile büyük ölçüde sabit bir çıkış akışı sağlar. 2 yollu akış kontrol vanasının aksine, 3 yollu akış kontrol vanası, ayarlanan hacimsel akışa ulaşılır ulaşılmaz tanka bir tahliye açar.

Koyu (dark) tema özelliği 2022 versiyonuna eklenmiştir.

Altair Activate 2022 versiyonunu Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınızı iletişim formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.