Altair Compose 2022.1 Yeni Özellikler

Matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı olan Altair Compose 2022.1 versiyonunda yeni özellikler ve öne çıkan geliştirmeler:

User Profile

User Profile aracı, Compose kodlama ortamı için dil seçimini kolaylaştırır.

Signal Viewer

Signal Viewer, sinyalleri (temel) hem zaman hem de frekans alanlarında içe aktarmanıza ve işlemenize ve ayrıca adım, chirp ve testere dişi gibi en yaygın dalga formlarına dayalı sinyaller oluşturmanıza olanak tanır.

GUI Utilities şeridinden Signal Viewer aracına erişebilirsiniz.

Özellikler şunları içerir:

 • Plotting: Yardımcı program, dalga formu veya dosya ve sinyal işleme seçenekleri aracılığıyla tanımlanan bilgileri çizer.
 • History: İletişim kutusu, oturumda oluşturulan komutları görüntüler. Seçilen komutu çift tıklayarak görüntüleyebilir veya yeniden uygulayabilirsiniz.
 • OML Command Generation: OML Komutları penceresi, çizim penceresinde görüntülenen çıktının aynısını üretmek için OML sözdizimini otomatik olarak oluşturur.

Aynı tanımlanmış eylemler ve üretilen görsel bilgiler, bir OML komut dosyasında yeniden kullanılmak üzere bu alana yazdırılır. Belirli bir girdi hatalı olduğunda ve uygulama çizimi oluşturamadığında, sorunlu komut Çıktı alanına kırmızı renkle yazılır:

 • Verileri Değişken Olarak İçe Aktar (Import as Variable): Bu düğme görselleştirilmiş verileri bir değişken olarak içe aktarır. Varsayılan değişken adı veridir.
 • Reset: Sinyal Görüntüleyici arayüzünü temizler ve başlangıç durumuna sıfırlar.

Plot Assistant

Çizim Yardımcısı, çeşitli 2D ve 3D OML çizim türlerinden çizimler oluşturmanızı sağlar. Ayrıca OML çalışma alanınızdan veya .csv dosyası gibi sınırlandırılmış bir dosyadan veri çizebilirsiniz.

GUI Utilities şeridinden Plot Assistant aracına erişebilirsiniz.

Mekanik Sistem Simülasyonu Kütüphanesi

Mekanik Sistem Simülasyonu kütüphanesi, zaman ve frekans alanlarında mekanik sistemle ilgili, çok disiplinli iş akışlarını ve sistem düzeyinde titreşim analizini destekler.
Kütüphane, doğrusal kararlı durum analizine (modlar) veya doğrusal olmayan geçici analizlere (sinyaller) dayanır.

Kullanım alanları;

 • Doğrusal olmayan etkilerin sistem titreşimlerine katkısını anlamak.
 • Çalışma aralığı boyunca sistem çalıştırma ve kontrolünü tasarlama ve optimize etme.
 • Çalışma aralığı boyunca sistem kararlılığını ve sağlamlığını öngörmek ve kontrol etmek.
 • Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) kullanarak frekans alanında yanıt zaman geçmişlerinin nicel analizini gerçekleştirme.
 • Çoklu çalışma noktalarında sistem modlarının analizini ve sistem Frekans Cevap Fonksiyonlarının (FRF) hesaplanmasını gerçekleştirin.
 • Çoklu parametrik ayarlar için Frekans Tepki Fonksiyonlarını tahmin etmek için çıkış ve giriş sinyalleri arasında Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) hesaplaması gerçekleştirin.

Kütüphaneyi yüklemek için File > Extension Manager‘i seçin, ardından Multibody Processing uzantısını aktif hale getirin.

Compose Light

Compose Light, Compose yazılımını, oturumunuzla ilgili olmayan özelliklerin görsel dikkat dağıtıcılığı olmadan belirttiğiniz özellikleri temiz bir şekilde görüntüleyen özelleştirilmiş bir GUI aracılığıyla çalıştıran bir moddur.

Bu mod, createdistributable işlevi ile oluşturulan ve işletim sistemi tarafından otomatik olarak bir Compose Light dosyası olarak tanınan bir OML dağıtılabilir dosyasından (.omd) yararlanır, örneğin:

Compose Light yalnızca .omd komut dosyası tarafından oluşturulan son uygulamayı görüntüler:

Compose Light 2022.1

Yeni OML Komutları

Compose 2022.1 versiyonundaki yeni OML (Open Matrix Language) komutları
Altair Entegrasyon komutu
setmsolveapi: Kurulumun Python tabanlı bir paket parçası olan MotionSolve API’sini ayarlar.

Computer Vision
magnitudecv: 2B matrislerin büyüklüğünü hesaplar.
goodfeaturestotrackcv: Bir görüntüde öne çıkan köşeleri bulur.

Coreminimalinterpreter
isbatch: Compose oturumu batch halindeyse true, aksi takdirde false döndürür.
clearvars: Uygulamanın geçerli oturumundaki tüm veya belirtilen değişken(ler)i bellekten siler. Hiçbir değişken adı olmadığında belirtilirse, komut tüm değişkenleri siler. -except belirtildiğinde, komut belirtilen değişken adlarını silme işleminin dışında tutar.

Veri Yapıları
arrayfun: “m” dizisinin her bir elemanı üzerinde func fonksiyonunu değerlendirir. Her eleman fonksiyona ayrı ayrı aktarılır.
structfun: func fonksiyonunu “s” yapısının alanları üzerinde değerlendirir. Her alan fonksiyona ayrı ayrı aktarılır

Doğrusal Cebir
bicgstab: Doğrusal bir denklem sistemini bikonjugat gradyan stabilize yöntemi ile çözer.
gmres: Bir doğrusal denklem sistemini genelleştirilmiş minimum kalıntı yöntemiyle çözer.
pcg: Doğrusal bir denklem sistemini ön koşullandırılmış eşlenik gradyan yöntemiyle çözer.

Lineer Cebir
bicgstab: “biconjugate gradient stabilized” yöntemiyle doğrusal bir denklem sistemini çözer.
gmres: “generalized minimum residual” yöntemiyle bir doğrusal denklem sistemini çözer.
pcg: “preconditioned conjugate gradient” yöntemiyle doğrusal bir denklem sistemini çözer.

Çizim
uitree: Grafiksel kullanıcı arayüzünde bir hiyerarşi oluşturur.
uitreenode: Bir “uitree” hiyerarşisinde bir node oluşturur.
savefig: Bir şekli .fig dosyasına kaydeder.
openfig: Bir .fig dosyasından bir şekli geri yükler.


Sinyal İşleme
diric: Dirichlet fonksiyonunu oluşturur.
sawtooth: Aralığı [-1,1] ve periyodu 2*pi olan bir testere dişi dalgası oluşturur.
stairs: Bir merdiven basamağı grafiği oluşturur.
rectpuls: Sıfır merkezli, belirtilen genişlikte örneklenmiş bir dikdörtgen darbe oluşturur.
pulstran: Bir fonksiyon ya da örneklenmiş bir darbe ile tanımlanan bir darbe dizisi oluşturur.
gauspuls: Belirtilen bir merkez frekansı ve kesirli bant genişliği ile, sıfırda merkezlenmiş, örneklenmiş bir Gauss modülasyonlu sinüzoidal darbe üretir.
chirp: Bir chirp sinyali üretir.
tripuls: Sıfır merkezli, belirli bir genişlik ve çarpıklıkla örneklenmiş bir üçgen darbe üretir.

İstatistiksel Analiz
movmean: Hareketli ortalama değerleri hesaplar.

Compose Python için Geliştirmeler

Desteklenen Python sürümü 3.5.4’ten 3.8’e yükseltildi

UI Designer için Geliştirmeler

UITable, UIPanel, UITabGroup ve waitbar için yeni widget’lar mevcuttur.
– Eksenler artık UIPanel‘e eklenebilir.
Combobox widget‘ının adı Popupmenu olarak değiştirildi.
Listwidget widget‘ının adı Listbox olarak değiştirildi.
– Widget’ların her biri için ek grafik nesne özellikleri desteklenmektedir.

Altair Compose 2022.1 yazılımını Altair ONE adresinden indirebilir, sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.