PSIM ile Altair Activate’nin birlikte kullanımı

Altair tarafından satın alınmadan önce, PSIM kullanıcıları sadece PSIM-Simulink bağlantısını kullanabiliyorlardı. Altair PSIM 2022.1 versiyonundan itibaren 1D sistem simülasyon yazılımı Altair Activate ile Altair PSIM‘i birlikte ve aynı lisansla kullanabilirsiniz.

Elinizde mevcut olan Simulink modellerini , Altair Activate kullanarak dönüştürebilir ve PSIM-Activate bağlantısını sağlayabilirsiniz.

Altair Activate’e Simport kütüphanesinin eklenmesi

Simulink modellerini Altair Activate‘e yüklemek için Simport adlı bir kütüphanenin eklenmesi gerekir. Bu kütüphaneyi şifrenizi kullanarak Altair CONNECT sitesinden indirebilirsiniz.

1-) ZIP uzantılı Simport kütüphanesini indirdikten sonra bilgisayarınızda bir klasör içerisine açınız.

2-) Altair Activate yazılımını açınız ve File–Libraries–Install yolunu izleyerek Simport klasörünü seçiniz

3-) Kütüphane Import menüsünde Simulink Diagram olarak gözükecektir.

Activate

PSIM – Activate eş zamanlı simülasyon

PSIM örnekleri içerisinde yer alan chop1q_ifb_simulink_R2018.slx Simulink modeli chop1q_ifb_psim.psimsch ile eş zamanlı simülasyon için Altair Activate’e aktarılmıştır.

PSIM
Ortalama Akım-Mod Kontrolü

Simulink modelini Altair Activate yazılımında açın ve S-fonksiyonunu PSIM bloğu ile değiştirmek için PSIM bloğunu modele sürükle-bırak yoluyla taşıyın

PSIM bloğunu Ctrl+C ile kopyalayıp, S-fonksiyonunu seçerek Ctrl+V ile değiştirin.

Altair PSIM – Altair Activate eş zamanlı simülasyon sonucu

PSIM Simview ekranı

Altair PSIM ve Altair Activate yazılımlarını Altair ONE Marketplace‘den indirerek deneyebilirsiniz.